Mediační centrum MOSTY


MEDIACE
je metoda, při níž profesionální prostředník - mediátor pomáhá znesvářeným stranám
obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vzniklé problémy vyřešit.
Mediace probíhá jako společná schůzka obou stran sporu a nestranného mediátora.
Mediátor vede jednání tak, aby obě strany měly možnost se k vzniklé situaci vyjádřit, vyjasnit si
svá stanoviska a nakonec společně nalézt takové řešení dané situace, které bude pro obě strany přijatelné.
Cílem mediace je vždy rozumná, vyvážená a prakticky uskutečnitelná dohoda,
která odráží přání a možnosti obou stran.

Mediátoři

Mediátor
JUDr. Simona Bílá

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po absolvování praxe justičního čekatele působila sedm let jako soudce soudu prvního stupně se zaměřením na občanské a rodinné právo. Počínaje od roku 2007 je samostatnou advokátkou a od ledna 2009 rovněž akreditovanou mediátorkou Asociace mediátorů ČR. V roce 2008 absolvovala Komplexní výcvik mediace (pořádaný AMČR), v roce 2009 Výcvik mediace spotřebitelských sporů (pořádaný AMČR) a kurz Psychologie pro každý den na katedře psychologie, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako mediátor se specializuje nejen na mediaci v oblasti rodinných vztahů, ale též na sousedské, pracovněprávní, obchodní spory a rovněž na spory spotřebitelské (působí jako mediátor spotřebitelských sporů v rámci Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů ČR a spotřebitelskými sdruženími). V roce 2012 absolvovala Kurs mediace pořádaný Českou advokátní komorou a od roku 2014 je zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Mediátor
Mgr. Andrea Vyskočilová

Mgr. Andrea Vyskočilová, je od roku 2013 zapsaným mediátorem u Ministerstva spravedlnosti, od roku 2019 je také zapsanou rodinnou mediátorkou. Akreditovaným mediátorem Asociace mediátorů ČR je od ledna 2009. Andrea je advokátkou od roku 1997, působila v několika právních kancelářích, naposledy v mezinárodní advokátní kanceláři Allen & Overy. Je řádnou členkou Unie rodinných advokátů. Absolvovala mediační výcvik u Asociace mediátorů ČR v roce 2008 a dále také mediační výcvik České advokátní komory v roce 2012. Pravidelně se účastní nadstavbových školení mezinárodní organizace pro mediaci rodinných konfliktů MiKK e.V. v Berlíně. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Mediace vede v češtině a v angličtině.
Kdy použít Mediaci

Mediace má široké možnosti využití zejména v následujících oblastech:

V rámci rodiny

partnerské neshody
rozvod, období po rozvodu
výchova dětí, výživné na děti
rozdělení společného majetku
mezigenerační nedorozumění
majetkové nebo dědické spory
neshody při užívání bytu či domu apod.

Na pracovišti

neshody mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
neshody mezi jednotlivými zaměstnanci či celými pracovními týmy

V místě bydliště

sousedské spory
neshody mezi uživateli jednotlivých bytů v jednom domě

Mezi obchodními partnery

kvalita dodaného zboží
úhrada cen zboží a služeb
slevy
podmínky další spolupráce.

Výhodou mediace v porovnání s řešením neshody soudní cestou je :
   rychlost
   efektivita
 úspora času a peněz
  vlastní aktivní řešení bez intervence státních orgánů
diskrétnost (mediátor je vázán povinností mlčenlivosti)
možnost obnovit společnou komunikaci a v optimálním případě i spolupráci s druhou stranou

Odkazy

Kontakty

JUDr. Simona Bílá
Akreditovaný mediátor AMČR
+420 603 552 033
[email protected]

Mgr. Andrea Vyskočilová
Akreditovaný mediátor AMČR
+420 775 141 829
[email protected] 

© Copyright 2022 mediace-praha6.cz - All Rights Reserved

Designed with Mobirise web theme