Mediace

 

je metoda, při níž profesionální prostředník - mediátor pomáhá znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vzniklé problémy vyřešit.

Mediace probíhá jako společná schůzka obou stran sporu a nestranného mediátora.

Mediátor vede jednání tak, aby obě strany měly možnost se k vzniklé situaci vyjádřit, vyjasnit  si svá stanoviska a nakonec společně nalézt takové řešení dané situace, které bude pro obě strany přijatelné.

Cílem mediace je vždy rozumná, vyvážená a prakticky uskutečnitelná dohoda, která odráží přání a  možnosti obou stran.

 

 

Odkazy:

Advokátní kancelář  - JUDr. Simona Bílá Srníková

Asociace Mediátorů ČR

Mediační centrum proMEDIALOG

Barevný svět dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězné nám. 829/10
160 00 Praha 6

telefon: + 420 224 312 462
e-mail:
[email protected]